DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L’ALTA DEL PENYISTA

Per fer-se sòcia o soci de la nostra penya has d’emplenar els següents documents i enviar-los juntament amb la còpia del dni a l’adreça de correu electrònic pbel...@gmail.com

Documentació a emplenar: