ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS

Aquest dijous dia 5 de maig, a les 20′30 hores en primera convocatòria, i a les 21 hores en segona convocatòria, tindrà lloc l’assemblea general ordinària de socis de la PB Els Tamarells, en la nostra seu (carrer Horts, número 50 de Felanitx), amb el següent ordre del dia:

  1. - Informe de la gestió i activitats de la temporada 2015-2016.
  2. - Aprovació del balanç comptable 2015-2016.
  3. - Actes previstos per la temporada 2016-2017.
  4. - Aprovació del pressupost 2016-2017.
  5. - Renovació de càrrecs en la junta directiva.
  6. - Elecció dels socis d’honor 950 i 1000.
  7. - Torn obert d’intervencions.

En el transcurs de l’assemblea podreu recollir, qui encara no el tingui, el carnet penyista 2016; i així mateix els interessats adquirir el llibre “Les iguanes són blaugrana”, al preu especial de 10 euros pels socis. Ens queden tres exemplars.

La Junta Directiva

Escut