TANCAMENT DEL CERCLE RECREATIU, SEU DE LA PENYA

Fa unes setmanes, després de noranta vuit anys i mig d’existència va tancar les portes el local de Sa Recreativa, recinte en el que havíem ubicat la nostra seu els darrers vint-i-un mesos. Lamentam profundament aquesta situació, no sols pel trastorn que ens suposa haver de cercar una nova seu social, sinó també per una entitat que per molt poc se queda a les portes de poder celebrar el centenari.

A efectes de notificacions i comunicats, i de forma provisional, el nostre domicili social serà a la Papereria Cóndor (al mateix carrer de Sa Plaça, número 11 de Felanitx), mantenint el nostre apartat de correus nº 157.

Des de fa uns dies estem valorant diferents opcions i recintes, així com estem oberts distintes propostes per a situar, esperem que per llarg temps, la nostra seu. Quan la junta directiva hagi escollit la solució més adient, la sotmetrem a aprovació en assemblea extraordinària de socis, i la comunicarem oficialment.

La Junta Directiva

sa-recreativa