Apreciats socis:

En la present comunicació vos recordam que en cas de que sigueu afortunats en el sorteig de viatges a Barcelona, el vostre acompanyant ha de ser soci o s’hi ha de fer abans de viatjar. La fulla de nou soci la podreu trobar a la mateixa agència de viatges (Portocari 971-582204) o al nostre lloc web, així mateix també vos adjuntem un full d’inscripció.

Aquesta norma fou aprovada en junt directiva i ratificada en assemblea general de socis, essent l’únic requisit que demanam als afortunats. El procés adequat és deixar-la a la mateixa agència de viatges, no a cap directiu ni a cap establiment a on els nostres socis van a veure el futbol, ja que perilla que aquests documents (creiem que en part confidencials) es puguin extraviar.

Procuram amb aquest punt el màxim d’escrupulosos per evitar greuges comparatius amb la resta de socis, ja que per nosaltres tots tenen les mateixes condicions d’igualtat. Per acabar, reiteram que l’agència no proporcionarà cap bitllet d’avió ni entrada si l’acompanyant no és soci en el moment de viatjar.

Esperam sàpiguen entendre que aquesta mesura és per promoure la justícia i l’igualtat dels, fins a dia d’avui, 725 socis.

Sense altre particular, rebin una cordial salutació.
La Junta Directiva