AREA INSTITUCIONAL I DE COMUNICACIÓ
JOAN XAMENA GALMES  
MIQUEL POU VICENS  
VÍCTOR MORENO BARRAGAN  
MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA  
AREA DE EVENTS
J. MANUEL NOGUERA PUERTA  
FRANCESC SOLA MATAVACAS  
MARIA MONSERRAT ADROVER  
MARC LLADONET SALOM  
AREA SOCIAL
DAVID GARRIDO CALZADO  
SEBASTIÀ OLIVER BENNASAR  
BIEL NIGORRA VICH  
PAUL APONTE BUIKLCER  
AREA ECONÓMICA
LLUIS VAQUER VADELL  
GUILLEM PASCUAL OLIVER  
JAUME JULIÀ ANDREU  
LLORENÇ PONS QUETGLAS  
AREA ESPORTIVA
PERE JOAN FULLANA MESTRE  
MIQUEL BARCELÓ ALOU  
GASPAR NOGUERA HERNÁNDEZ  
PEP GONZÁLEZ LÓPEZ  
   
AREA CAMPANERA
JAUME VIDAL PONS  
ANTONI RIERA GINARD  
ANTONI PROHENS MANRESA  
   
AREA SANTANYINERA
MIQUEL VADELL BONET  
MIQUEL VILA SUAU  
MIQUEL ESCALES BORDOY  
   
AREA CONCARRINA
CRISTÒFOL OBRADOR MAIMÓ  
ANDREU VIDAL MAS  
GUILLEM MONSERRAT BALLESTER  
   
AREA DE SUPORT PER EVENTS
NICOLAU MAIMÓ LEON  
MARIANO HUERTAS MONSERRAT  
BARTOMEU JULIÀ ADROVER  
LLUIS PALENZUELA PLANAS  
JOAN DAVID VICENS NADAL  
JOAN JOSEP BONET KNUDSEN  
SALVADOR BINIMELIS PROHENS  
CLAUDIO GARCIA MARQUEÑO  
JAVIER GARCIA HIDALGO  
XISCO XAVIER ORTEGA ADROVER  
MIQUEL VIDAL ARTIGUES  
DAMIÀ NICOLAU RIGO