BARÇA-MALLORCA

TITULARS

469- Toni Maimó Estelrich
544- Toni Martin Gelabert
215- Pere López Vicens

suplents

468- Sebastià Ripoll Riera
90- Enric Antich Quetgles
33- Miquel Grimalt Oliver

BARÇA-VALÈNCIA

TITULARS

472- Jaume Sunyer Mesquida
462- Joan Amor Lladó
391- Miquel Maimó Bennassar

suplents

256- Tomeu Julià Tortella
597- Mª Antònia Amengual Galmés
572- Antonio Maya Camiñas

BARÇA-COPENHAGUE

TITULARS

142- Basilio Martin Cerro
140- Miquel Àngel Rigo Barceló
224- Antònia Artigues Barceló

suplents

426- Catalina del Mar Ballester Perelló
11- Antoni Gonzalez Olivares
536- Jarque Gabel Jensen

BARÇA-SEVILLA

TITULARS

51- Miquel Binimelis Vicens
111- Pere Ferrer Adrover
99- Nicolau Maimó León

suplents

584- Julià Maimó Vivancos
183- Tomeu Julià Adrover
231- Xavier Maimó Vivancos